ISO online
Phan mem ISO online - Tu van, dao tao ISO 9001, ISO 14001 ,...
Trang chủ

Giới thiệu NETVALUE

ArcGIS Online

Phần mềm ISO ONLINE
Support ISO online-VNEmail: contact@netvalue.vn
 
Chương trình khuyến mại đặc biệt- Giải pháp tổng thể BCI_NETVALUE_KhuyenMai_Brief_2012
 

 Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn đào tạo, cấp chứng nhận và sử dụng phần mềm ISO onlíne khi đưa hệ thống văn bản ISO vào vận hành trong đơn vị được hiệu quả. Công ty NETVALUE phối hợp với công ty BCI đưa ra chương trình khuyến mãi đặc biệt như sau:

NETVALUE - BCI VIỆT NAM

HỢP TÁC CUNG CẤP GIẢI PHÁP TRỌN GÓI CHO KHÁCH HÀNG 
 Khuyến mại 10% cho khách hàng sử dụng các gói sản phẩm sau:

v   Tư vấn,đào tạo +  Áp dụng phần mềm ISO online

v   Cấp chứng nhận + Áp dụng phần mềm ISO online

v   Áp dụng phần mềm ISO online + Đánh giá hằng năm