ISO online
Phan mem ISO online - Tu van, dao tao ISO 9001, ISO 14001 ,...
Trang chủ

Giới thiệu NETVALUE

ArcGIS Online

Phần mềm ISO ONLINE
Support ISO online-VNEmail: contact@netvalue.vn
 
Cac buoc trien khai ISO online

 

Các bước triển khai ISO online cho đơn vị được chúng tôi tiến hành nhanh chóng, do phần mềm này được thiết kế phù hợp cho mọi loại quy trình, quy định, hướng dẫn và mọi loại biểu mẫu. Hơn nữa việc đăng ký sử dụng, cài đặt, cấu hình, cung cấp license, hướng dẫn sử dụng, chuyển hệ thống văn bản ISO của đơn vị vào phần mềm, sửa lỗi hoàn toàn được thực hiện qua mạng internet. Vì vậy tiết kiệm chi phí cho khách hàng và nhanh chóng tiện lợi.