ISO online
Phan mem ISO online - Tu van, dao tao ISO 9001, ISO 14001 ,...
Trang chủ

Giới thiệu NETVALUE

ArcGIS Online

Phần mềm ISO ONLINE
Support ISO online-VNEmail: contact@netvalue.vn
 
Chuong trinh Cong tac vien

Tham gia chương trình mở rộng mạng lưới công tác viên

 http://quickremember.netvalue.vn/USERS/qr/IMAGES/cong_tac_vien.jpg

 Nội dung chương trình:  Do việc triển khai hệ thống phần mềm ISO online vào một doanh nghiệp, tổ chức là một công việc khá vất vả và mất nhiều công sức, đòi hỏi phải có một sự kết hợp chặt chẽ giữa công ty chúng tôi và khách hàng trong toàn bộ các công đoạn : từ giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng và hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng chuyển đổi từ cách áp dụng hệ thống văn bản ISO thông thường bằng thủ công sang áp dụng một cách tự động trên mạng bằng phần mềm ISO online, sau đó là  đào tạo khách hàng sử dụng và hỗ trợ thường xuyên giải đáp các vướng mắc của khách hàng trong suốt thời gian sử dụng. Chúng tôi đưa ra chương trình mở rộng mạng lưới công tác viên nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn và được tư vẫn hỗ trợ kịp thời trong giai đoạn tìm hiểu và áp dụng phần mềm ISO online trong giai đoạn ban đầu qua đầu mối là các cộng tác viên.

Yêu cầu đối với cộng tác viên:
+) Là những người đang làm các vị trí trong đơn vị như hành chính, nhân sự, quản lý chất lượng, xưởng sản xuất, bộ phận quản lý, bộ phận quản lý mạng máy tính, v.v … luôn phải làm việc với các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng ISO trong đơn vị/
+) Có khả năng tư vấn cho ban ISO, hoặc ban lãnh đạo công ty về lợi ích khi áp dụng phần mềm ISO online vào đơn vị
+ ) Có khả năng thuyết phục đơn vị áp dụng phần mềm ISO online vào quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị
+ ) Có khả năng hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho người sử dụng trong đơn vị thời gian đầu 
+ ) Có khả năng sử dụng tốt các công cụ làm việc qua mạng như Chat Yahoo, Teamviewer.
+) Do khách hàng của chúng tôi trên khắp các tỉnh thành nên vị trí làm việc của công tác viên có thể ở bất kỳ đâu.

Công việc và trách nhiệm của cộng tác viên:
+ Là đầu mối thay mặt công ty chúng tôi trong giai đoạn đầu làm việc với khách hàng: giới thiệu sản phẩm mềm ISO online, giới thiệu các tính năng và tiện ích vượt trội của phần mềm ISO online so với các phần mềm khác,… để khách hàng đi đến quyết định sử dụng phần mềm ISO online.
+Nếu công tác viên tham gia được vào việc hỗ trợ đơn vị quá trình chuyển đổi đơn vị từ sử dụng văn bản ISO theo cách thủ công thông thường sang cách sử dụng tự động bằng phần mềm ISO online thì càng tốt

Cần làm gì để trở thành cộng tác viên:
+ ) Gửi mẫu đăng ký làm công tác viên cho công ty chúng tôi( theo mẫu  download)
+)  Ký thỏa thuận làm công tác viên.
+)  Được chúng tôi cung cấp tài liệu và chương trình cài đặt, cấp tài khoản sử dụng, hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm ISO online.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
093.4220 bảy bảy lăm           Email: contact@netvalue.vn