ISO online
Phan mem ISO online - Tu van, dao tao ISO 9001, ISO 14001 ,...
Trang chủ

Giới thiệu NETVALUE

ArcGIS Online

Phần mềm ISO ONLINE
Support ISO online-VNEmail: contact@netvalue.vn
 
Download_QT_Bieumau_HanhChinhCong

DANH SÁCH MỘT SỐ BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH HÀNH CHÍNH CÔNG

I. Quy trình tư pháp:

- QUY TRÌNH THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH CHO NGƯỜI ĐỦ TỪ 14 TUỔI TRỞ LÊN

- QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH, DÂN TỘC

- QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH

- QUY TRÌNH CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH


II. Tài nguyên môi trường

1.QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

2.QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TRƯỜNG HỢP TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRÚNG THẦU CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

3.QUY TRÌNH CẤP ĐỔI, XÁC NHẬN BỔ SUNG VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN

4.QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT

5.QUY TRÌNH GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP; HỘ GIA ĐINH, CÁ NHÂN KHÔNG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

6. QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

7. QUY TRÌNH GIAO ĐẤT LÀM NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI NÔNG THÔN KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐÂU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

8. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP


9. QUY TRÌNH XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
10. QUY TRINH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG VA TÁI ĐỊNH CƯ


III. Xây dựng

1. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
2. QUY TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

4. QUY TRÌNH CẤP MỚI SỐ NHÀ

5. QUY TRÌNH CẤP ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH SỐ NHÀ

6. QUY TRÌNH CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN PHÁ DỠ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

7. QUY TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
8.  QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

9.  QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO ĐƯỜNG, VỈA HÈ

10. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

11. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG


IV. Công thương


V. Tài chính kế hoạch


VI. Nông nghiệp


VII. Lao động TB xã hội


VIII. Giáo dục đào tạo


IX. Văn hóa thể thao


XI. Y tế


XII. Nội vụ


XIII. Thanh tra